Les Jornades: què i per què? Las Jornadas: ¿qué y para qué?

Els dies 15 i 16 de novembre del 2013 van tenir lloc a la UAB aquestes Jornades per abordar conjuntament (pagesos, professors, investigadors, alumnes…) el paradigma de la Sobirania Alimentària i com es tracta universitat.

Podeu llegir més sobre la preparació i motivacions de les jornades a:

> Text introductori

> Programa de les jornades (català)

– – – – – – – – – –

Los días 15 i 16 de noviembre del 2013 tuvieron lugar en la UAB estas Jornadas para abordar conjuntamente (campesinos, profesores, investigadores, alumnos…) el paradigma de la Soberanía Alimentaria y como se trata en la universidad.

Podéis leer más sobre la preparación y motivaciones de las jornadas en:

> Texto introductorio

> Programa de las jornadas (castellano)

Continguts i recursos Contenidos y recursos

Ponències, taules rodones, diàlegs d’experiències, tallers, dinars, projeccions, concert, mercat d’idees…
Et vas perdre les Jornades, o vols refrescar-les? Aquí tens alguns recursos:

> Documentació: ponents, enllaços…

> Crònica de les Jornades [Ambient Crític]

> Galeria de fotos

– – – – – – – – – –

Ponencias, mesas redondas, diálogos de experiencias, talleres, comidas, proyecciones, concierto, mercado de ideas…
¿Te perdiste las Jornadas, o quieres refrescarlas? Aquí tienes algunos recursos:

> Documentación: ponentes, enlaces…

> Crónica de las Jornadas [Ambient Crític] (en catalán)

> Galería de fotos

Mercat d’Idees: col·lectius Mercado de Ideas: colectivos

Col·lectius d’estudiants, cooperatives de consum, organitzacions socials, ONGs…

Coneix els col·lectius que van venir al Mercat d’Idees per les Jornades. Treballant per la Sobirania Alimentària des de prop!

> Col·lectius del Mercat d’Idees

– – – – – – – – – –

Colectivos de estudiantes, cooperativas de consumo, organizaciones sociales, ONGs…

Conoce los colectivos que vinieron al Mercado de Ideas por las Jornadas. Trabajando por la Soberanía Alimentaria desde cerca!

> Colectivos del Mercado de Ideas